Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com COMUNICAT COPEC: “EN UN CURS INCERT, CALEN RESPOSTES PEDAGÒGIQUES CREATIVES I FLEXIBLES” | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI > El COPEC > La veu del COPEC

COMUNICAT COPEC: “EN UN CURS INCERT, CALEN RESPOSTES PEDAGÒGIQUES CREATIVES I FLEXIBLES”

Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya >  > COMUNICAT COPEC: “EN UN CURS INCERT, CALEN RESPOSTES PEDAGÒGIQUES CREATIVES I FLEXIBLES”


“EN UN CURS INCERT, CALEN RESPOSTES PEDAGÒGIQUES CREATIVES I FLEXIBLES”

 Des del Col·legi de Pedagogs de Catalunya, davant la incertesa d’aquest curs 2020-2021 amb més incògnites que respostes, volem aportar reflexió al debat sobre com garantir l’inici i la continuïtat del curs escolar, per a què sigui segur, inclusiu i de qualitat.

Una reflexió amb voluntat de sumar i col·laborar amb la Comunitat Educativa, com a pedagogs/gues i psicopedagogs/gues, en aquesta situació d’emergència educativa a la que cal donar-hi respostes creatives i flexibles, alhora que recursos personals i materials.

L’ESCOLA és un SERVEI ESSENCIAL i hem de ser constructius i treballar plegats per un mateix objectiu: garantir el dret a l’educació dels nostres infants, adolescents i joves.

 

LA COMUNITAT EDUCATIVA

Estem davant d'un gran repte: afrontar les incerteses d’un curs que ha de garantir la tornada a les aules als infants i als adolescents en un entorn segur i, alhora, garantir el seu procés educatiu amb plenitud. En aquest repte de proporcions majúscules, totes i tots en som co-responsables: mestres, professorat, pedagogs/gues, psicopedagogs/gues, famílies, alumnes... I, per suposat, L'Administració Pública competents, que ha de proporcionar els recursos personals, materials i organitzatius.

El Departament d’Educació està fent recomanacions i instruccions als Centres Escolars, en funció del Departament de Salut. Recomanacions canviants que generen confusió entre les famílies i entre els equips directius i docents. Ho entenem! No tenim experiència en aquesta situació i s’esperava que a l’estiu la pandèmia baixés d’intensitat i no ha estat així, tot plegat dificulta donar respostes concretes que generin seguretat.

És per això que des del Col·legi de Pedagogs, estem convençuts que per aquest curs tan atípic, calen respostes pedagògiques creatives i flexibles per part de tothom. Totes i tots hem de treballar conjuntament per a què pugui transcórrer amb naturalitat, sense dramatismes, adaptant-nos als embats de la pandèmia i abordant pedagògicament la situació dins l’aula, per a sortir-nos-en reforçats.

ELS CENTRES EDUCATIUS

Experts i expertes recomanen la reducció dels grups estables amb pocs alumnes i amb poca mobilitat docent. D’altra banda es recomana flexibilització d’horaris en cas d’escoles massificades i on es faci difícil la distribució d’alumnes i espais. Altres experts/tes, suggereixen que aprofitar el bon temps per fer classes a l’exterior seria una bona solució tenint en compte la climatologia de i les possibilitats de l’entorn. Propostes pedagògiques totes molt vàlides, però no hi ha una única recepta per a tots els Centres Educatius.

En aquest sentit, apostem per un curs escolar on es pugui realment exercir l’autonomia de centre en funció de les seves necessitats, del seu Projecte Educatiu i del seu context i de la seva diversitat. Cada Escola/Institut és diferent, amb casuístiques pròpies: entorn social i econòmic, entorn rural o urbà, instal·lacions... El que necessita el Centre és el recolzament del Departament d’Educació quant a recursos i infraestructura, i així poder adaptar l’organització per afrontar el curs 2020-2021.

D’altra banda, davant la possibilitat de fer un curs híbrid hem d’estar preparats i buscar alternatives pedagògiques per a què aquest sigui accessible a tots els infants i adolescents –sense excepció- on es pugui garantir que en les etapes d’infantil i primària hi hagi acompanyament adult i que aquest sàpiga com ha de fer aquest acompanyament.

LES FAMÍLIES

La incorporació de nou al món laboral suposa una reorganització familiar amb la incertesa de què passarà amb els fills i les filles i si podran tenir un retorn segur a l’escola.  Hi ha famílies que tenen dubtes sobre la tornada a l’escola i es plantegen no fer-ho, és una realitat. Cal escoltar-se a les famílies, hi tenen tot el dret, i cal actuar pedagògicament des de l’escolta activa i la comprensió, no des de la confrontació o l’amenaça.

A les famílies se’ls obren molts interrogants relacionats d’una banda amb la salut i l’educació de llurs fills/filles i d’altra de com compatibilitzaran el retorn a la feina en el cas de fer confinament. El teletreball pot ser una solució per a no interrompre el curs, en cas necessari, però no ho és per a totes les famílies.

El més important és que en el cas que els fills/filles hagin de fer classe virtual, hi hagi garantia que tothom tindrà l’oportunitat de connectar-se i seguir el curs. En cas que no sigui així, el Centre Educatiu hauria de preveure alternatives presencials o de suport. I el Departament d’Educació l’hauria de recolzar-ho amb recursos materials i professionals.

Així mateix, caldrà tenir presents les barreres comunicatives que hi puguin haver amb les famílies. En aquest sentit s’ha de preveure mesures preventives per la impossibilitat de fer reunions presencials o l’ús de la mascareta i la distància. Es tracta de mesures que ens poden distanciar no només físicament, sinó en la relació mateixa entre la família i l'escola tant important de cuidar.  En aquest sentit, caldrà mantenir una relació col·laborativa, de confiança i complicitat assegurant-nos que arribi be el missatge que volem transmetre.

L'ALUMNAT

Apostem per una tornada a l’escola el més segura possible, atenent les mesures sanitàries que experts/expertes aconsellin, perquè els infants, adolescents i joves necessiten relacionar-se amb els seus iguals. Des de l’etapa del 0-3 fins al final de l’etapa obligatòria, fer possible les relacions entre els seus iguals, i dels iguals amb els seus adults de referència, garanteix l’exercici dels seus drets com a infants i adolescents.

Per això abans d’entrar en com ha de ser l’organització i el currículum cal parlar de la socialització. Els nens i les nenes, els adolescents i els joves, necessiten compartir el que pensen, el que senten, necessiten confrontació d’idees, reptes, contradiccions per tal de poder créixer i això no només s’aconsegueix en família sinó amb la relació amb els iguals de la qual han estat força privats.

Des de la perspectiva pedagògica, mantenir grups estables permetrà una interrelació natural entre els infants en el si de l’aula, afavorint el manteniment de dinàmiques d’aula -prèvies a la pandèmia- basades en l’aprenentatge globalitzat i cooperatiu. Tanmateix la interacció amb els altres grups es pot fer “virtualment” amb tasques compartides.

En un curs incert com aquest, el paradigma pedagògic amb el que ens hem de recolzar ha de ser centrat en l’alumne. Cal posar l’alumne en el centre com artífex del seu aprenentatge per a què vagi construint gradualment el seu procés, amb l’acompanyament del docent.  Anem cap a la personalització en l’aprenentatge, on es respecti el ritme de cada alumne/a, amb una mirada inclusiva i cap una visió globalitzada del currículum, no hi ha assignatures, no hi ha blocs, l’aprenentatge és global com ho és el nostre pensament.

L’alumne/a ha de fer, ha de construir, ha de pensar, ha de discutir amb els seus iguals per arribar a l’aprenentatge i que aquest sigui significatiu. És una oportunitat pedagògica per a desterrar la visió de l’alumne com un “actor passiu” que escolta i reprodueix. L’alumne/a és i ha de ser el centre de l’acció educativa i co-partícip del seu aprenentatge, i els docents hem d’acompanyar i facilitar una avaluació competencial.

ELS EQUIPS DOCENTS

Hem d’estar preparats per compatibilitzar la presencialitat amb la virtualitat, per això caldrà que els mestres, el professorat, els pedagogs/psicopedagogs... tinguem formació en metodologies virtuals i siguem imaginatius per a fer atractiu l’aprenentatge. Sigui l’aprenentatge presencial o virtual, caldrà tenir en compte les etapes dels infants, la diversitat del grup i a partir d’aquí aportar flexibilitat, suport, personalització i implicació de tota la comunitat educativa i, per suposat de l’alumnat.

Independentment de la modalitat pedagògica –presencial o virtual- que ens puguem veure obligats a fer, l’Equip Directiu de cada Centre té la responsabilitat de garantir la transversalitat del currículum. S’ha de trobar l’equilibri pedagògic en la distribució de l’equip docent en els diferents grups estables, per tal de que els infants i els joves rebin una formació de màxima qualitat i tinguin l’acompanyament i el suport en el seu procés.

No pot desaparèixer el professorat especialista, ni tampoc es pot baixar la guàrdia en els avenços aconseguits en l’atenció a la diversitat de l’alumnat, especialment amb l’atenció als alumnes amb necessitats específiques de seguiment educatiu (NESE).

Recomanacions per a les classes virtuals:

Una classe online no és igual que una classe presencial. La virtualitat no és propera. Sabem com n’és d'important que el mestre/professor pugui veure tots els alumnes, que vegi la seva postura corporal, el seu llenguatge no verbal. Si no veiem els alumnes no sabem si segueixen o no, si els interessa o no. Per tant la primera recomanació és que tots ens hem de veure i interactuar.

Programes n’hi ha molts per a poder crear aquesta interacció, per treballar continguts i fins i tot avaluar-los, per a treballar les competències en qualsevol nivell educatiu facilitant el treball col·laboratiu, potenciant l’oratòria com a eina per a treballar les emocions i l’expressió oral. Com a pedagogs/gues, sabem que el que cal tenir clar abans de res, és què vull aconseguir, què vull treballar i després aplicar el programa més adient.

Important mesurar bé la càrrega de treball, els alumnes necessiten espais perquè el temps virtual no és igual que el temps presencial, per aquest motiu les classes han de ser inferiors a 1 hora. Tots estem molt més cansats després d’una sessió virtual, perquè requereix més concentració. En la programació pedagògica és important organitzar l’aprenentatge en base a activitats i donar a la matèria l’oportunitat d’un ritme en el que ningú es perdi, que sempre s’hi estigui a temps d’enganxar-se.

Recomanacions per a les classes presencials:

A més dels indiscutibles aspectes socialitzadors de la presencialitat, en una classe presencial hi ha complicitat entre el docent i els alumnes, hi ha proximitat en la interacció personal.  Són aspectes pedagògics que cal aprofitar-los al màxim, i més sabent que en qualsevol moment podem haver de confinar-nos.

Sabem que les aules tindran elements nous amb el que haurem de treballar amb la MASCARETA, la DISTÀNCIA i el RENTAT DE MANS. Són elements que formaran part de la quotidianitat de tot aquest primer trimestre –i potser més enllà- i els hem d’incorporar a les activitats pedagògiques amb molta creativitat: als debats, als treballs de grup, a la recerca d’informació, als tallers…

Replantejament de l’avaluació.

Davant aquesta nova “normalitat” acadèmica, l’avaluació és una part pedagògica del procés que cal analitzar i replantejar cap una avaluació competencial. Aprofundint en l’avaluació del procés i d’acompanyament a través de bases d’orientació.

Una avaluació, on l’assaig i l’error formin part de l’aprenentatge, potenciant la creativitat i la resolució de reptes front la memorització de continguts. Des de la perspectiva pedagògica, apostem per una avaluació que tingui en compte el punt de partida de l’alumne/a, amb les seves circumstàncies personals, i el seu procés per anar assolint els reptes d’aprenentatge que, en funció del seu ritme, vagi avançant.

A TALL DE CONCLUSIÓ...

Estem a pocs dies d’iniciar un curs amb una realitat incerta i canviant, des del Col·legi de Pedagogia de Catalunya, ho valorem com una oportunitat per desenvolupar estratègies pedagògiques innovadores i creatives per afrontar els reptes plantejats en aquesta situació de pandèmia.

I on els professionals de l’educació, hem de ser -i som- capaços de crear i potenciar situacions d’aprenentatge, on els nostres infants i joves puguin desenvolupar totes les seves capacitats acadèmiques, socials i emocionals.

Mestres, professorat, pedagogs/gues, psicopedagogs/gues, psicòlegs/logues, equips directius, professionals d’atenció educativa... totes i tots formem part d’un Servei Essencial: l’ESCOLA, tornarem a donar resposta als nostres infants, adolescents i joves, amb resiliència, responsabilitat, compromís i implicació.

Salut i Pedagogia!

Junta de Govern (*)
Col·legi de Pedagogs de Catalunya
9 de setembre de 2020

____________________________

(*) Document elaborat amb el lideratge de la VOCALIA DE PEDAGOGIA I ESCOLA, amb la participació de: 
Joan Gamero, M. Victòria Gómez, Marta Fabregat, Maria de M. Oliveras, Laia Pinilla, Núria Pedrós i Rosa Rodríguez
Validat per la Junta de Govern el 09/09/2020

Data de publicació: 9/9/2020