Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com M. VICTÒRIA GÓMEZ: PEDAGOGIA I SALUT | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI > Generació coneixement > Parlem de Pedagogia

M. VICTÒRIA GÓMEZ: PEDAGOGIA I SALUT

Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya >  > M. VICTÒRIA GÓMEZ: PEDAGOGIA I SALUT

M. Victòria Gómez Serés (*)
Col·legiada núm.38
Lleida, 18 de desembre de 2020

Segons l’OMS s’entén per Salut l’estat de complet benestar físic, mental i social i no només l’absència d’infeccions o malalties lleugeres o greus, al seu torn la Pedagogia és la ciència de l’educació que, des d’una mirada interdisciplinària, fomentant l’acció educativa sigui quin sigui l’entorn o espais on esdevingui.

Avui el dediquem a la Pedagogia i a la Salut que té com a objectiu donar a conèixer la simbiosi entre la Salut i la Pedagogia, és a dir, com interactuen.

D’una banda, el concepte de salut, considerat un valor al llarg de la història de la humanitat ha anat patint modificacions que es deriven del context i del temps en què vivim. Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), s’entén per Salut l’estat de complet benestar físic, mental i social i no només l’absència d’infeccions o malalties lleugeres o greus.

D’altra banda la Pedagogia és la ciència de l’educació que, des d’una mirada interdisciplinària, fomenta l’acció educativa sigui quin sigui l’entorn o espais on esdevingui. El professional de la pedagogia és un expert/a en processos educatius i processos formatius amb persones, grups i comunitats.

Així doncs, la pedagogia col·labora en aquest àmbit en la prevenció, informació i promoció d’hàbits saludables al mateix temps que ensenya a conviure amb la falta de salut entre infants i adolescents. La pedagogia és en realitat una ciència entranyablement humana perquè on hi ha persones es donen fets educatius que es condueix la pedagogia.

La Taula Rodona "PEDAGOGIA: PREVENCIÓ, SUPORT I ACCIÓ", ha posat de manifest la tasca que fan l’Associació contra l’Anorèxia i la Bulímia i Associació pares i mares amb nens afectats per la síndrome alcohòlic fetal, en l’àmbit de l’educació i la salut, i com la pedagogia pot col·laborar en la prevenció, informació i promoció d’hàbits saludables i donar a conèixer les malalties i com conviure amb elles, especialment entre infants i adolescents.

Moltes vegades des de les escoles ens trobem amb alumnes amb casuístiques que podríem anomenar com a "invisibles", aquestes problemàtiques o característiques  sovint s’escapa dels sabers de mestres i professorat i comencen les preocupacions tant per part de les famílies, com dels docents, què li passa?, perquè no tira? O en un altre moment de la seva vida, perquè està tan hipersensible?, menja?, quina imatge té d’ell/ella? com el/la podem ajudar?

Partint de la Declaració dels Drets Humans universals, tots els infants tenen dret a l’educació. La creació de les anomenades aules hospitalàries és la implementació d’aquesta necessitat d’educació per a tothom i la voluntat de treballar per la qualitat de vida del nen/a hospitalitzat, unint forces. Prenent les paraules de la dra. Sílvia Riquelme, la pedagogia hospitalària "busca donar resposta a la diversitat de les necessitats educatives dels alumnes a través d’adaptacions en els continguts i pràctiques educatives, respectant ritmes, capacitat, motivacions i interessos d’infants i adolescents"

En aquest sentit, les aules hospitalàries, són unitats docents ubicades en hospitals, creades per donar continuïtat a l’escolarització i itinerari educatiu d’infants i joves que, per malaltia, han de romandre un període llarg en un hospital, dependents del Departament d’Educació. Aquestes unitats docents, ajuden a identificar les necessitats educatives presentades pels alumnes hospitalitzats i a establir protocols d’accions i xarxes de col·laboració, amb la finalitat de compensar les deficiències causades per l’estada a l’hospital, facilitar la inclusió escolar, prevenir situacions de marginació escolar/social, promoure la serenitat i alleujar les situacions d’estrès de l’alumne/a. 

En aquesta línia el Grup de Recerca de Pedagogia i Salut ha tingut un llarg recorregut així com diferents col·legiats/des que han posat en valor la pedagogia en l’àmbit de la salut, mitjançant  accions de sensibilització envers l’adquisició d’hàbits saludables i campanyes de prevenció com la Setmana Sense Fum, Setmana sense cotxes...

Certament els grups maduren i demanen aprofundir en el coneixement i d’aquí la nova etapa del Grup de Recerca de Pedagogia i Salut amb el lideratge de la Toñy Castillo, doctora per la UdL i professora especialista en Pedagogia Terapèutica en l’Aula Hospitalària Dr. A. Camprubí, de l’hospital Arnau de Vilanova.

Són molts els pedagogs/pedagogues que estan interessats en abordar temes que preocupen com l’acompanyament en el dol als nostres infants i adolescents, la hipersexualitat, el trastorns de comportament alimentari.  Es continuarà explorant, debaten, reflexionant al voltant de la PEDAGOGIA i la SALUT, en el Grup de Recerca de Pedagogia i Salut.

______________________

(*)

M. Victòria Gómez Serés, doctora en pedagogia i mestre, vicepresidenta del Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya (https://www.pedagogs.cat/reg.asp?=s&id=2012&i=ca )

Introducció i moderació de la Taula rodona ""PEDAGOGIA: PREVENCIÓ, SUPORT I ACCIÓ" https://www.pedagogs.cat/reg/ca/4496

Data de publicació: 18/12/2020