Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com EL GRAC PRESENTA UNA PÍNDOLA SOBRE EL TANV EN LA IX ESCOLA D’ESTIU | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI > Recerca i Comissions > GR Altes capacitats i Atenció a la diversitat

EL GRAC PRESENTA UNA PÍNDOLA SOBRE EL TANV EN LA IX ESCOLA D’ESTIU

Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya > > EL GRAC PRESENTA UNA PÍNDOLA SOBRE EL TANV EN LA IX ESCOLA D’ESTIU

Avui en la IX Escola d’Estiu, de l’Aula Virtual de Pedagogia, del COPEC, s’ha fet la píndola Trastorn d’Aprenentatge No Verbal (TANV), organitzat pel Grup de Recerca d’Altes Capacitats i Atenció a la Diversitat (GRAC), píndola que ha comptat amb 33 assistents d’arreu de Catalunya, amb companyes i companys de Maó i Menorca.

S’inicia la sessió amb la inauguració per part de la presidenta, Rosa Rodríquez, que comenta que "Avui ens hem trobat per veure què és això del Trastorn de l’Aprenentatge No Verbal, que com es diu en la presentació és el menys conegut dels trastorns d’aprenentatge". La presidenta ha fet fet un reconeixement al Grup de Recerca d’Altes Capacitats i Atenció a la Diversistat "per ser un grup proactiu, generar espais per compartir, com aquest, i ser un dels motors que fa avançar el COPEC"

Rafael González, pedagog i membre del GRAC, ha compartit amb els assistents que "El TANV és un trastorn que afecta les funcions de coordinació motriu, visuespaial, les habilitats socials i els aprenentatges escolars", indicant que provoca dificultats d’adaptació, motora i de codificar i decodificar el llenguatge no verbal. Dificultats que a més de ser una limitació en el aprenentatge és també una limitació en la relació social, atès que els infants i adolecents amb TANV no interpreten la informació irònica, metafòrica o humorística. Després de fer un repàs sobre les caracterìstiques i la detecció del TANV, acaba dient "per això estem els pedagogs/gues i psicopedagogs/gues i tots els professionals que hi intervenen, per ajudar a l’alumne a conviure amb TANV i adaptar-se per apal·liar els seus efectes limitadors"

Monica Fernández, psicopedagoga i coordinadora del GRAC, ha explicat com podem abordar el TANV des de la pedagogia. Posant sobre la taula que cal tenir en compte abans de res, l’edat i etapa evolutiva del infant o adolescent: "Perquè no és el mateix fer una intervenció educativa a un nen de 5 anys al que es pot estimular els punts febles, que a un de 15 a qui es treballarà per a què desenvolupi estratègies compensatòries". Posa especial èmfasi en què el TANV requereix un abordatge interdisciplinari "La intervenció educativa de l’alumnat amb TANV s’ha d’abordar des de la interdiscilinarietat, doncs estan implicats temes mèdics, psicològics i pedagògics, i sobretot s’ha de comptar amb la família"

L’ultima part de la píndola es presenta un estudi de cas, aportat per Natàlia Lujan pedagoga i psicopedagoga membre del GRAC, on s’ha pogut veure l’aplicació d’una intervenciò educativa dins de l’aula. Es tanca la sessió amb la participació dels assistents que plantegen reflexions i dubtes al voltant del Transtorn d’Aprenentatge No Verbal.

________________________________

INAUGURACIÓ PRESIDENTA

Bona tarda, fem aquesta sessió en el marc de la IX Escola d’Estiu del COPEC, mitjançant l’Aula Virtual de Pedagogia, que s’adreça als pedagogs/gues i psicopedagogs/gues, estudiants i professionals interessats en la temàtica. 

Seminari que ha tingut molta expectació amb 48 professionals inscrits/tes, dels qual 35 estan col·legiats/des al COPEC, al Col·legi de Pedagogia de València, del CEESC, al d’ECONOMISTES i del COPC. Molt important estar col·legiat/da en el Col·legi Professional de referència, on podem trobar suport i acompanyament i on totes i tots defensem la professió. Inscrits/tes que venen d’arreu de Catalunya i més enllà: Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Mallorca Maó, Menorca i València, moltes gràcies per acompanyar-nos virtualment en aquesta calurosa tarda de juliol. Esperem tenir la sort que es puguin connectat totes i tots.

Avui ens hem trobat per veure què és això del Trastorn de l’Aprenentatge No Verbal (TANV), que com es diu en la presentació d’aquest Seminari “és el menys conegut dels trastorns d’aprenentatge” i que el desconeixement d’aquest trastorn, tant en l’àmbit mèdic com psicològic i pedagògic, dificulta el diagnòstic de molts infants i es córrer el risc de confondre-ho amb altres causes i no abordar-ho per pal·liar els seus efectes. He volgut fer aquest spoiler perquè soc una de les pedagogues que no sap el que és el TANV i que avui vinc amb moltes ganes d’aprendre d’aquest Seminari organitzat pels companys i companyes del Grup de Recerca d’Altes Capacitats i Atenció a la Diversitat del COPEC.

En parlaran del TANV, dos membres molt implicats amb el GRAC i compromesos amb la pedagogia i la psicopedagogia com a professions que aborden, junt amb d’altres disciplines, l’atenció a la diversitat que i que us presentaré. D’una banda comptem amb MÓNICA FERNÀNDEZ DÍAZ, llicenciada en psicopedagogia, orientadora en l’IES CASTELLET, coordinadora del Grup de Recerca d’Altes Capacitats i Atenció a la Diversitat. Experta en la Comissió d’Educació Inclusiva del Pacte contra la Segregació Escolar, liderat pel Síndic de Greuges. Que, a més ens conduirà la sessió. I amb RAFAEL GONZÀLEZ GARCÍA, llicenciat en pedagogia, màster en dificultat d’aprenentatges, treballa per compte pròpia atenent a infants i joves amb dificultats d’aprenentatge. Membre molt actiu del Grup de Recerca d’Altes Capacitats i Atenció a la Diversitat.

Vull fer un reconeixement a tot el Grup de Recerca d’Altes Capacitats i Atenció a la Diversitat, per ser un grup molt proactiu i generar espais per compartir les seves reflexions i experiències al voltant de la pedagogia i la psicopedagogia. Segur que sabeu que sou un dels motors de coneixement qeu fa avançar el COPEC. Moltes gràcies per la vostra implicació i compromís.

Salut i Pedagogia!

Rosa Rodríguez Gascons
Presidenta

___________________________________

IX ESCOLA D’ESTIU – AULA VIRTUAL DE PEDAGOGIA

TRASTORN DE L’APRENENTATGE NO VERBAL

ORGANITZAT PEL GRUP D’ALTES CAPACITAT I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
Adreçat a pedagogs/gues, psicopedagogs/gues, estudiants de pedagogia i professionals interessats/des en la temàtica

El Trastorn de l’Aprenentatge No Verbal (TANV) és el menys conegut dels trastorns d’aprenentatge i per això, probablement, està infradiagnosticat. El desconeixement d’aquest trastorn, tant en l’àmbit mèdic com psicològic i pedagògic, fa que molts d’aquests infants estiguin sense diagnosticar i, per tant, sense rebre les ajudes educatives necessàries.

OBJECTIUS

 • Reconèixer a un alumne/a amb TANV
 • Saber els recursos educatius que necessita l’alumne amb TANV per tal de que es pugui desenvolupar al màxim acadèmicament i socialment, tot i les seves dificultats

CONTINGUTS

 1. QUÉ ÉS EL TRASTORN DE L’APRENENTATGE NO VERBAL (TANV)?
 2. TRETS CARACTERÍSTICS DEL TANV.
 3. MANIFESTACIONS DEL TANV
 4. COMORBILITAT
 5. DIAGNÒSTIC DEL TANV.
 6. INTERVENCIÓ EDUCATIVA DE L’ALUMNAT AMB TANV
 7. EXPOSICIÓ D’UN CAS
 8. BIBLIOGRAFIA I WEBGRAFIA
PRESENTA I CONDUEIX: ROSA RODRÍGUEZ, presidenta del Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

EXPERTA I EXPERT

 • MÒNICA FERNÁNDEZ DÍAZ, psicopedagoga, coordinadora del Grup d’Altes Capacitats i Atenció a la Diversitat
 • RAFAEL GONZÁLEZ GARCÍA, pedagog, membre del Grup d’Altes Capacitats i Atenció a la Diversitat

Pedagogia Virtual - Plataforma Zoom - Activitat lliure prèvia inscripció

Data de publicació: 7/7/2021