Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com COMUNICAT: IMMERSIÓ LINGUÍSTICA - REFLEXIONS I POSICIONAMENT | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI > El COPEC > La veu del COPEC

COMUNICAT: IMMERSIÓ LINGUÍSTICA - REFLEXIONS I POSICIONAMENT

Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya >  > COMUNICAT: IMMERSIÓ LINGUÍSTICA - REFLEXIONS I POSICIONAMENT
COL·LEGI OFICIAL DE PEDAGOGIA DE CATALUNYA
LA IMMERSIÓ LINGUÍSTICA - REFLEXIONS I POSICIONAMENT
28 de març de 2022

El COPEC sempre ha defensat la immersió lingüística a les escoles, com una metodologia pedagògica inclusiva i cohesionadora, que respecta les cultures i les llengües maternes de tot l’alumnat. 

El COPEC sempre ha defensat una ESCOLA CATALANA, INCLUSIVA, EQUITATIVA i de QUALITAT.

El COPEC sempre ha donat suport a les institucions catalanes i als seus representants en la defensa dels drets universals i de l’educació catalana, per a preservar la llengua, la cultura i la identitat catalana. 

No acatar la sentència, és una situació temerària perquè significa que s’anirà contra els mestres, professors i direccions dels Centres Educatius que són els que estan a primera línia i són els més vulnerables davant aquesta situació complexa sesgada per interessos polítics.

 El Govern de la Generalitat i el Departament d’Educació no està donant una resposta que protegeixi els nostres docents i que garanteixi un model pedagògic per protegir la llengua catalana com una eina cohesionadora i inclusiva. 

Sabem que és una situació compromesa i difícil més quan, des del Govern de la Generalitat i Departament d’Educació, s’ha deixat transcórrer el temps des de la Sentència del 25%. 

Entenem que això no pot justificar un acord que vulnera i minoritza la llengua catalana, ja molt malmesa per altres llengües que tenen més impacte i més ressò mediàtic i polític, com són el castellà i l’anglès. Acord que no resoldrà el problema de la sentència i que seguirà sent insuficient ja que des de diferents sectors es continuarà atacant a l’escola catalana. 

Com a COPEC ens preocupa la vessant pedagògica de la situació que s’ha generat, i en aquest sentit valorem que: 

  • EL MODEL PEDAGÒGIC D’IMMERSIÓ LINGÜITICA: s’ha de revisar i adaptar a les noves realitats socials i culturals, però sense minorar l’ús de la llengua catalana com a llengua vehicular i cohesionadora dels infants i adolescents tant autòctons com nous vinguts. És indispensable que sigui un model pedagògic viu i seguit pels docents en la seva tasca a les aules, amb accions de sensibilització, activitats i seguiment per part del Departament d’Educació.
  • LA SENTÈNCIA: anar contra una decisió judicial és una acció temerària més quan està sesgada políticament. Aquí és el GOVERN de la GENERALITAT el que ha d’aportar -hi solucions. No ha de recaure als equips docents i/o direccions dels Centres, Educatius, la seva feina és l’educació dels nostres infants i adolescents. És el Departament d’Educació qui ha d’assumir la responsabilitat i saber què fer i com fer-ho, sense que afecti ni a equips docents, ni a les direccions, ni als infants i adolescents.
  • ACORD DE PARTITS: considerem que minora i vulnera el model pedagògic d’immersió lingüística, és una pedaç que no soluciona la complexa situació que s’ha generat amb la Sentència del 25% i deixa a mestres, professorat i direccions exposats. I a la llarga afectarà la disminució de la llengua catalana en els Centres Educatius.
Junta de Govern
Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya
28 de març de 2022

 #copec20anys

Teixint camins amb Pedagogia.

Educació, Transformació, Benestar

Data de publicació: 28/3/2022