Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com DIA MUNDIAL DELS DOCENTS: ORGANITZACIÓ ESCOLAR I INCLUSIÓ | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI > El COPEC > Vocalies professionals > Vocalia Pedagogia i Escola

DIA MUNDIAL DELS DOCENTS: ORGANITZACIÓ ESCOLAR I INCLUSIÓ

Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya >  > DIA MUNDIAL DELS DOCENTS: ORGANITZACIÓ ESCOLAR I INCLUSIÓ

El DIA MUNDIAL DELS DOCENTS és una celebració que es va iniciar el 5 d’octubre de 1994, a partir del COMUNICAT subscrit el 1966, per l’Organització Internacional de Treballadors/treballadores i la Unesco, complementada el 1997 pel comunicat sobre la condició del PERSONAL DOCENT DE L’EDUCACIÓ SUPERIOR, on les Institucions Internacionals posaven sobre la taula els drets i responsabilitats del personal docent, les normes per una formació inicial i continuada, les condicions per la contractació docent, i les del procés d’ensenyament- aprenentatge. 

Ahir, 6 d’octubre de 2022, des de la vocalia de Pedagogia i Escola, i a través de la Plataforma Zoom, vam celebrar el Dia Mundial dels Docents amb un acte sobre l’organització escolar i la inclusivitat amb la conferència de Joaquín Gairín, doctor en Pedagogia i catedràtic de Didàctica i Organització Escolar de la Universitat Autònoma de Barcelona.

M. Victòria Gómez, presidenta del COPEC, inaugurava l’acte amb una vintena d’assistents amb ganes de compartir i aprendre sobre l’organització escolar des de la perspectiva de l’escola inclusiva, en el seu parlament destacà que: "El tema que avui ens ocupa és de vital importància perquè cal tenir interioritzat el model inclusiu i transformar la pràctica professional per a què el model d’escola inclusiva arribi a cada racó del país i a cada aula.  Per a donar-hi resposta, com sabem, estan els 4 pilars de mesures i suports universals: la personalització dels aprenentatges, l’avaluació formativa i formadora, l’acció tutorial i orientació i l’organització flexible del Centre. Avui parlarem d’aquesta última".

Joan Gamero, vocal de Pedagogia i Escola, va afegir que “vam considerar prioritari abordar el tema de l’escola inclusiva, des de la perspectiva de l’organització del Centre, atès que portem 5 anys de l’aprovació del Decret 150/2017, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu i encara s’està parlant del seu desplegament, per a fer-ho comptem amb el doctor Gairin”, destacant que: “és una persona que va treballar des de la base; mestre, graduat social, psicòleg, pedagog i doctor en Pedagogia, Catedràtic de Didàctica i Organització Escolar de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb una amplia experiència docent en institucions. Actualment és el coordinador de la Entitat Universitària Retinde i director del Grup d’Investigació CRIEDO de la UAB”.

El Dr. Joaquín Gairín, va començar la seva ponència felicitant a tots i totes les/els professionals de l’àmbit educatiu pel Dia Mundial dels Docents, amb una intervenció on va posar l’èmfasi en la importància de tenir en compte l’Organització del Centre i el context, en qualsevol dels aspectes que poden afectar tant a l’alumnat, com als docent o a les famílies, destaquem de la seva conferència:

  • "En un model d’escola inclusiva, cal la combinació entre desenvolupament curricular, organitzatiu i comunitari i compromís docent, tenint en compte el context",
  • "S’ha de TREBALLAR l’escola inclusiva, no ens serveix només anomenar-la. Treballar-la ens fa apropar a les persones, i ho hem de fer des del context, establint sinergies i ampliant horitzons per tal de millorar la nostra capacitat de resposta i aprenentatge".

  • "Hi ha alumnes que no poden ser atesos amb models rígids i és aquí on entren en joc les estratègies organitzatives per poder flexibilitzar els processos"

  • "Cal desenvolupar la cultura inclusiva en un sentit transversal, tenint en compte la qualitat de l’equitat"

  • "S’hauria de legislar menys i confiar més en l’autonomia de Centre i no saturar els equips amb tanta burocràcia i normes. La realitat és més senzilla, i és la que ha de donar resposta al dia a dia del Centre"

  • "Les resistències al canvi poden ser personals, per desconeixement o per no saber com gestionar-lo. Aquestes resistències poden disminuir si es treballen col·lectivament."

  • "En un Escola Inclusiva cal tenir en compte la importància del context: el context modela la persona i la persona modela el context. Cal treballar des dels contextos, però contrastant amb altres professionals i altres contextos."

  • "Parlar de l’excel·lència és desenvolupar al màxim les potencialitats i possibilitats de cada discent"

El doctor Gairin, finalitzà la seva intervenció destacant que "un centre educatiu inclusiu, és una qüestió d’actitud personal i compromís institucional", reflexionant sobre "si l’alumnat estigués classificat per la seva maduresa, en comptes de l’edat de naixement, l’escola inclusiva milloraria".

Joan Gamero, va fer la cloenda de l’acte, agraint als assistents i a la Vocalía de Pedagogia i Escola per l’organització: "Gràcies doctor Gairin per compartir amb nosaltres el teu coneixement. Totes i tots hem pres bona nota que posem a la nostra motxilla i que ens servirà per a col·laborar a què els Centres Educatius siguin més inclusius"

DIA MUNDIAL DELS DOCENTS: ORGANITZACIÓ ESCOLAR I INCLUSIÓ.

Adreçat a pedagogs/gues, psicopedagogs/gues, estudiants, professorat, mestres i professionals de l’educació

Aula Virtual de Pedagogia 06/10/2022

"ORGANITZACIÓ ESCOLAR DES DE LA PERSPECTIVA DE L’ESCOLA INCLUSIVA" 
JOAQUIN GAIRIN SALLAN
pedagog, doctor en Ciències de l’Educació, Catedràtic de Didàctica i Organització Escolar per la UAB.


Presenta i condueix: JOAN GAMERO GÓMEZ, vocal de Pedagogia i Escola del COPEC

Inaugura: M. VICTÒRIA GÓMEZ SERES, presidenta del COPEC

Organitza: Vocalia de Pedagogia i Escola del COPEC

Publicació: 30/09/2022

Data de publicació: 7/10/2022