Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com NOU SISTEMA DE COTITZACIÓ PER A TREBALLADORS AUTÒNOMS A PARTIR DEL 2023 | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI > Serveis col·legials > Emprenedoria

NOU SISTEMA DE COTITZACIÓ PER A TREBALLADORS AUTÒNOMS A PARTIR DEL 2023

Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya >  > NOU SISTEMA DE COTITZACIÓ PER A TREBALLADORS AUTÒNOMS  A PARTIR DEL 2023

INFORMACIÓ DE L’ASSESSORIA AFISEC (ASSESSORIA DEL COPEC) 

IMPORTANT PER A PROFESSIONALS AUTÒNOMS/ES.

"A partir de l’1 de gener del 2023 entra en vigor el nou sistema de cotització per a treballadors autònoms.

Els treballadors inclosos en el RETA hauran de cotitzar en funció dels rendiments nets obtinguts. Cotitzaran per la base de cotització que correspongui al seu tram d'ingressos conforme a les taules vigents per a cada any. Aquestes bases tindran caràcter provisional fins que es procedeixi a la seva regularització en funció dels rendiments anuals obtinguts i comunicats per l'Administració Tributària a partir de l'exercici següent.

Determinació del tram de cotització inicial. En la sol·licitud d'alta s'haurà de realitzar una declaració dels rendiments econòmics nets que el treballador autònom tingui previst obtenir durant l'any natural en el que es produeixi l'alta per la seva activitat econòmica o professional.

Us indiquem el link que ha habilitat la seguretat social per fer la previsió d’ingressos i determinació de quota: https://portal.seg-social.gob.es/wps/portal/importass/importass/tramites/simuladorRETAPublico 

Autònoms que a 31/12/2022 estaven en una base de cotització més alta a la que li correspondria per raó dels seus rendiments:  podran mantenir aquesta base de cotització, o una inferior a aquesta, encara que els seus rendiments determinin l’aplicació d’una base de cotització inferior a qualsevol d’elles.

Què es considera rendiments anuals? Els rendiments anuals queden definits formalment en el decret com els “rendiments nets” anuals del treballador. Aquests es calculen tenint en compte els ingressos de l’autònom fruit de les seves activitats, menys les despeses deduïbles d’aquesta.

A més, a les despeses deduïbles que defineix Hisenda, l’autònom podrà restar un 7% addicional (3% en cas de ser societari) de “deducció per despeses genèriques” que el Ministeri de la Seguretat Social va afegir per a aquelles despeses difícilment justificables.

Comunicació i actualització de dades. Els treballadors que a 1 de gener de 2023, figurin d' alta en el RETA hauran de comunicar i actualitzar a la TGSS, en un termini que finalitzarà el 31 d'octubre de 2023, totes les dades relatives a la seva activitat.

Canvi de bases. Els autònoms podran canviar fins a sis vegades a l'any la base de cotització, triant dins dels límits mínim i màxim que resultin aplicables en cada exercici, sempre que així ho sol·licitin a la Tresoreria General de la Seguretat Social, amb els següents efectes
  • 1 de març, si la sol·licitud es formula entre l'1 de gener i l'últim dia natural del mes de febrer.
  • 1 de maig, si la sol·licitud es formula entre l'1 de març i el 30 d'abril.
  • 1 de juliol, si la sol·licitud es formula entre l'1 de maig i el 30 de juny.
  • 1 de setembre , si la sol·licitud es formula entre l'1 de juliol i el 31 d'agost.
  • 1 de novembre, si la sol·licitud es formula entre l'1 de setembre i el 31 d'octubre.
  • 1 de gener de l'any següent, si la sol·licitud es formula entre l'1 de novembre i el 31 de desembre.
Regularització si la base inicial no és correcta, una vegada fixat l'import dels rendiments, es distribuirà proporcionalment en el període a regularitzar i es determinaran les bases de cotització mensuals definitives i es procedirà a regularitzar la cotització provisional mensual efectuada l'any anterior.
  • Si la cotització provisional efectuada fos inferior a la quota corresponent a la base mínima de cotització del tram en el qual estiguin compresos els seus rendiments s'haurà d'ingressar la diferència entre totes dues cotitzacions.
  • Si la cotització provisional efectuada fos superior a la quota corresponent a la base màxima del tram en el qual estiguin compresos els seus rendiments: la TGSS procedirà a retornar d'ofici la diferencia entre totes dues cotitzacions.
Autònoms que a 31/12/2022 estaven en una base de cotització més alta a la que li correspondria per raó dels seus rendiments:  podran mantenir aquesta base de cotització, o una inferior a aquesta, encara que els seus rendiments determinin l'aplicació d’una base de cotització inferior a qualsevol d'elles.

Desapareixen els topalls de cotització en funció de l'edat. Les persones treballadores autònomes de 47 anys o més, cotitzaran per ingressos reals.

Desapareix la Tarifa Plana. És substituïda per una quota reduïda de 80 € mensuals, durant un any, però els beneficis continuaran aplicant-se en els mateixos termes als qui fossin beneficiaris abans de l'1 de gener de 2023.

Us passem el link informatiu que ha publicat la Seguretat Social:

Per dubtes i consultes, podeu traslladar-les a l’apartat de CONTACTAR, escollint l’opció Assessorament Fiscal-Laboral

Data de publicació: 18/12/2022