Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com DIA DE LA MEDIACIÓ ´PRÀCTIQUES RESTAURATIVES PER A LA PREVENCIÓ I GESTIÓ DELS CONFLICTES´ | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI > Recerca i Comissions > GR Mediació

DIA DE LA MEDIACIÓ "PRÀCTIQUES RESTAURATIVES PER A LA PREVENCIÓ I GESTIÓ DELS CONFLICTES"

Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya >  > DIA DE LA MEDIACIÓ "PRÀCTIQUES RESTAURATIVES PER A LA PREVENCIÓ I GESTIÓ DELS CONFLICTES"


Avui, des del Grup de Recerca de Mediació i amb motiu del Dia de la Mediació, s’ha dut a terme la conferència “Pràctiques restauratives per a la prevenció i gestió dels conflictes”, a càrrec de M. Carme Boqué, Doctora en Pedagogia, mestra i experta en mediació i resolució de conflictes.

L’acte ha estat inaugurat per la presidenta del COPEC M. Victòria Gómez, que ha donat la benvinguda als/les assistents, comentant que “voldria agrair a la Dra. Maria Carme Boqué  per compartir els seus coneixements amb tots nosaltres amb la finalitat de commemorar el Dia Europeu de la Mediació que, d’ençà que es va impulsar la celebració des del Centre de Mediació amb la signatura del Manifest el 2015, el COPEC ha estat puntual a la cita per a donar a la MEDIACIÓ aquest espai de reflexió, anàlisi i generació de coneixement”.  La presidenta introdueix l’acte comentant que “l’objectiu del Dia Europeu de la Mediació és promoure la mediació com una forma eficaç de resoldre conflictes de manera pacífica. En la mediació preval la comunicació i el diàleg. Són les parts qui gestionen el seu conflicte i qui, amb l’orientació d’una persona mediadora, són capaces de pactar-ne la solució”.

Tot seguit, en Joan Gamero, coordinador del Grup de Recerca de Mediació,  ha destacat que la doctora M. Carme Boqué va rebre la menció d’honor de Rosa Sensat el 2000 amb la Implementació de Programes de Mediació i el premi honorífic de l’Escola de Mediació de Murcia el 2022. Un recorregut professional de més de 22 anys dedicada a la MEDIACIÓ com ho avala la seva extensa bibliografia sobre la PEDAGOGIA i MEDIACIÓ. Ha destacat el seu compromís amb el COPEC col·laborant amb l’estudi que portà a terme el GRM "EXPLICITACIÓ COMPETÈNCIES DE MEDIACIÓ EN ELS PLANS DE FORMACIÓ” i com a membre del Consell Social del COPEC en el període 2006 al 2010..

M. Carme Boqué comença la seva conferència destacant que enguany se celebren 25 anys de la primera normativa europea sobre mediació amb la "Recomanació núm. R (98) 1 del Consell de Ministres als Estats membres sobre la Mediació Familiar. UE 1998" . 

De la seva conferència destaquem: 

  • Justícia Social, model en el que es basen les Pràctiques Restauratives (PR), on els destinataris son totes les persones humanes. Les persones desenvolupen una bel·ligerància positiva per lluitar pels valors d’igualtat, seguretat, solidaritat i llibertat.
  • Responsabilitat activa: les persones no només s’han de situar en els rols de defensora o víctima, la persona ha de ser capaç de situar-se en el seus conflictes, en la Pràctica Restaurativa es treballa qui ets en el conflicte i qui vols ser on els valors han de ser visibles i s’han d’evidenciar.
  • Responsivitat: concepte de l’àmbit de les NNTT, aplicades a la PR que significa adaptar-se a les noves circumstàncies. Passant d’un model estàtic, estàndard, centrat en els dèficits a un model dinàmic, adaptable i centrat en la desistència (vincles socials sòlids, prosocialitat...). Amb una mirada de baix cap a dalt i amb una societat que acompanya.
  • Disciplina social: davant dels models permissiu i punitiu en el marc de les relacions socials, la PR aposta pel Model Restauratiu on les expectatives i suports son alts, es treballa amb la persona partint de que és capaç, honorable, digne i que sap el que vol en la seva vida.
  • Culpa i Vergonya: aquests son dos conceptes complexes en què d’una banda la culpa és un judici del fet, mentre que la vergonya és un sentiment del ser, amb diferents formes i abordaments segons la cultura. En les PR es tractaria des d’una perspectiva integradora: quan hi ha una conducta que no es correcte hi hauria una reprovació i una reintegració a la comunitat, a la societat. Tot i que són conceptes presents en la PR, són controvertits però és important analitzar-los.
  • Pràctica Restaurativa: la PR representa una manera diferent d’entendre la convivència i de relacionar-se amb la resta de persones per construir i reconstruir comunitats segures i emocionalment saludables. El seu objectiu és crear lligams amb les persones i proporcionar mitjans per transformar els conflictes de manera positiva i adaptada a l’entorn. Per a posar-les en pràctica trobarem les PR Proactives que volen constuir i conectar (Cercles) i les PR Responsives que volen reconstruir i reconnectar quan ja s’ha produït el conflicte (Conferències)

Ha estat una ponència molt didàctica i pedagògica sobre les PRÀCTIQUES RESTAURATIVES, conferència basada en el llibre publicat l’any 2020: PRÀCTIQUES RESTAURATIVES PER A LA PREVENCIÓ I GESTIÓ DELS CONFLICTES  on hi ha un detall d’activitats amb CERCLES i CONFERÈNCIES com a eines per aposar en pràctica PR en diferents entorns i situacions tant de conflicte com per motivar equips, dinamitzar alumnat, etc..PROGRAMA

"PRÀCTIQUES RESTAURATIVES PER A LA PREVENCIÓ I GESTIÓ DELS CONFLICTES"

PLATAFORMA ZOOM - DIA 19/01/23 - 18:30 A 20H

Adreçat a mediadors/res, professionals i estudiants en pedagogia i psicopedagogia, i interessats/des en la mediació

PONENT

 MARIA CARME BOQUÉ TORREMOLL

Doctora en Pedagogia, mestra i postgraduada en mediació i resolució de conflictes

Professora titular de la URLL (FPCED-Blanquerna) 

 

PRESENTA: M. Victòria Gómez, presidenta del COPEC

CONDUEIX, MODERA I CLOU: Joan Gamero, coordinador del Grup de Recerca de Mediació del COPEC 


ORGANITZA: Grup de Recerca de Mediació del COPEC 

RECONEIXEMENT FORMACIÓ CONTINUADA PER ALS MEDIADORS I MEDIADORES AL CENTRE DE MEDIACIÓ

Data de publicació: 19/1/2023