Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com NOU SISTEMA COTITZACIÓ AUTÒNOMS | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI > Serveis col·legials > Emprenedoria

NOU SISTEMA COTITZACIÓ AUTÒNOMS

Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya >  > NOU SISTEMA COTITZACIÓ AUTÒNOMS

INFORMACIÓ FACILITADA PER L’ASSESSORIA DEL COPEC

"En relació als canvis en el sistema de cotització dels treballadors/es autònoms que ha començat a aplicar-se a partir de l’1 de gener 2023, tal i com estableix la normativa, els autònoms cotitzaran en funció dels seus rendiments nets.


La seguretat social valorarà en el seu moment els rendiments nets reals que obtindrà de la renda presentada que correspon al 2023, amb aquesta dada comunicarà a cada autònom si la base per la que ha cotitzat estava dins el seu tram corresponent o no (tornar les cotitzacions per excés o requerint la diferència deixada de pagar).


Per tal de delimitar aquests rendiments i no desviar massa la cotització, la Seguretat social permet comunicar una previsió de rendiments nets.


La comunicació de la previsió dels rendiments nets es pot fer 6 cops a l’any (cada dos mesos) i el primer termini finalitza ara a finals de febrer amb efectes a partir de l’1 de març.


Per decidir la millor opció s’ha de fer una valoració personalitzada que requereix consulta de rendiments actuals, valoració del tram que més s’ajusta a la situació, previsió i decisió de base i finalment, si fos el cas, comunicació a la Tresoreria General de la Seguretat Social de la base per la qual volem cotitzar a partir de març 2023.


És important que contacteu amb el vostre gestor abans del 20 de febrer per a què us pugui fer aquesta gestió".


--


AFISEC SERVEIS EMPRESARIALS

Departament Laboral

Data de publicació: 13/2/2023