Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com COPEC AMB SOMESCOLA EN LA VISITA DELS EUROPARLAMENTARIS | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI > El COPEC > Presidència > Institucional

COPEC AMB SOMESCOLA EN LA VISITA DELS EUROPARLAMENTARIS

Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya >  > COPEC AMB SOMESCOLA EN LA VISITA DELS EUROPARLAMENTARIS

LA CONTRIBUCIÓ DEL COPEC A TRAVÉS DE SOMESCOLA

COMUNICAT SOMESCOLA 19-12-23

  • El Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya, representat pel DR. MARTÍ TEIXIDÓ PLANAS, esdevé una entitat molt activa a SomEscola per la defensa d’una educació catalana, equitativa i de qualitat.
  • Somescola ha aprovat el document Defensem i millorem. L’escola en català, de caràcter intern, com a acord compartit per totes les entitats i guia de les accions a prosseguir. 
  • Declaració de SomEscola. Davant la visita d’un grup d’europarlamentaris per analitzar l’escola catalana presentat a la premsa i mitjans de comunicació. Reflecteix l’ampli consens social a través de les seixanta entitats i cadascuna aplega major nombre de membres quan tenen caràcter social. 

Barcelona, 20 de desembre de 2023

SomEscola  s’ha anat configurant i ampliant des 2011 davant de les accions  contràries a l’escola en llengua catalana promogudes amb intencionalitat política. Inicialment es va convocar  manifestacions públiques amb concentracions davant dels ajuntaments de Catalunya i concentracions àmplies per afirmar la voluntat de mantenir l’escola catalana i frenar intents de separar els alumnes per llengua o d’establir percentatges fixats entre català i castellà. L’assoliment de competència en ambdues llengües, i més, com l’occità, l’anglès o altra s’han de decidir amb criteris pedagògics a cada establiment escolar doncs és acció professional. 

El COPEC com a entitat professional aviat es va incorporar a SomEscola. La pandèmia Covid va fer aturar la feina continuada que s’ha reprès amb decisió el 2023. Els atacs a l’escola catalana s’han intensificat amb processos judicials i manifestacions al carrer dels grups que diuen defensar l’escola bilingüe i que els seus fills aprenguin en castellà. Això, a qui més perjudicaria seria als infants de llengua familiar no catalana que no assolirien la competència en aquesta llengua i la divisió social. 

A SomEscola es debaten i s’acorden accions amb participació de les seixanta entitats que en formem part. A les accions de manifestació pública i de confrontació jurídica, que ja es venien fent, s’hi ha afegit l’elaboració d’un discurs per explicar bé els fonaments de l’escola catalana i la immersió lingüística desfent els enganys que difonen els grups que volen reduir l’ensenyament en català. 

El COPEC ha contribuït molt directament en aquesta elaboració d’un discurs per explicar bé als docents i a les famílies els fonaments científics de l’escola catalana.  La immersió lingüística per als infants de llengua familiar no-catalana, la conjunció lingüística per als infants de llengua familiar catalana i el desenvolupament d’una competència personal plurilingüe per a viure en una societat amb tanta diversitat de llengües. En qualsevol cas, cap ciutadà pot ser avui monolingüe i el bilingüisme és avui, aquí, reduccionista. 

En la sessió plenària de SomEscola de 19 de desembre de 2023 s’ha aprovat un document extens Defensem i millorem. L’escola en català, de caràcter intern (55 pàgines), com a acord compartit per totes les entitats i guia de les accions a prosseguir. Inclou la defensa de l’escola en català i la millora de l’escola catalana. Segueix Annex I: FAQS on es recullen 26 objeccions a l’escola catalana amb falsedat i engany que són contra argumentades amb dades d’estudis i disposicions jurídiques. Annex II: Síntesi dels comunicats fets per SomEscola, sobre el que s’ha dit del 25% i sobre el que s’ha reclamat al Govern de la Generalitat,  al Parlament de Catalunya, als Tribunals i al Gobierno Español. Annex III:  Glossari que inclou la clarificació del Consell d’Europa sobre Multilingüisme com a fet social de diversitat de llengües i Plurilingüisme com a competència personal que permet passar d’una llengua a una altra sense dificultat i copsar part de llengües desconegudes amb ajut de les llengües apreses. 

El mateix dia es va fer pública la declaració SomEscola. Davant la visita d’un grup d’europarlamentaris per analitzar l’escola catalana que es va presentar a la premsa i mitjans de comunicació. Reflecteix l’ampli consens social a través de les seixanta entitats i cadascuna aplega major nombre de membres quan tenen caràcter social, menor nombre quan es tracta d’entitats professionals i científiques. Amb transparència s’identifiquen les  les entitats i la seva presència social. 

En totes aquestes actuacions, el COPEC hi participa amb coneixement i compromís i afirma una vegada més que l’escola és l’única institució que pot garantir a tots els alumnes que tinguin un bon domini de la llengua comuna, el català, que alhora s’articularà amb  l’aprenentatge del castellà llengua familiar de molts alumnes i amb una o més llengües, abans estrangeres, avui presents i necessari conèixer-les. D’altra banda cal aprendre en contrast dues o més llengües presents per dilucidar i corregir les contaminacions o calcs que es produeixen entre unes i altres amb confusions que s’eliminen quan s’estudien amb intercomprensió com a mètode.

Data de publicació: 20/12/2023