Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com COPEC REBUTS PER LA CONSELLERA D’EDUCACIÓ | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI > El COPEC > La veu del COPEC

COPEC REBUTS PER LA CONSELLERA D’EDUCACIÓ

Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya > > COPEC REBUTS PER LA CONSELLERA D’EDUCACIÓ


Una Delegació del Col·legi de Pedagogia de Catalunya va ser rebuda, aquest dimarts 16 de gener, per la Consellera d’Educació i el seu equip -Consellera Anna Simó, Ignasi Garcia-Plata, Secretari de Polítiques Educatives, Anna Chillida, Directora General d’Alumnat i Marta Molina, Cap de Gabinet- en resposta a la carta que va adreçar la nostra presidenta a la Consellera amb motiu de l’exclusió en la Comissió d’Educació que es va constituir recentment.  

Una trobada acollidora i productiva, on la presidenta M. Victòria Gómez, va exposar a la Consellera Anna Simó, les demandes, preocupacions i reivindicacions del Col·legi Oficial de Pedagogia. 

La presidenta del COPEC va lliurar un DOSSIER que recull qui és i què fa el PEDAGOG/A i PSICOPEDAGOG/A en el Sistema Educatiu, així com l’històric de demandes que sosté el COPEC al Departament d’Educació. M. Victòria Gómez, d’entre d’altres qüestions va compartir amb la Consellera demandes que "El sistema educatiu no pot quedar-se al marge del que caracteritza a la societat actual, una societat canviant i en continu moviment de transformació. I cal que es posin tots els mitjans humans i materials per garantir una escola catalana, equitativa, inclusiva i de qualitat i és aquí el COPEC des de fa 22 anys ve insistint als diferents titulars del Departament d’Educació que la figura del PEDAGOG/A és cabdal, perquè no es pot parlar de PEDAGOGIA sense la presencia legítima i competencial del PEDAGOG/A". Qüestions que recull el Dossier i que va destacar la presidenta:

 • Per la seva formació i expertesa el COPEC ha de ser tingut en compte pel Departament d’Educació com un referent clau per l’educació del país i per tant ha de ser consultat.
 • El PEDAGOG/A ha de ser incorporat a la plantilla del Departament, en totes les etapes del sistema educatiu reglat, és a dir començant des de Infantil i Primària, etapes bàsiques per a fer les primeres deteccions de dificultats d’aprenentatge i acompanyament tant a professionals de l’educació, com alumnes i famílies. 
 • El PEDAGOG/A ha de ser visible a les aules hospitalàries donat els problemes de salut mental dels nostres adolescents, de la mateixa manera que formem part de les UAO (Unitats d’acompanyament i Orientació)
 • La incorporació del COPEC al Consell Escolar de Catalunya, reivindicació que ve de molt lluny. Són anys demanant-ho als diferents presidents i sempre pendents que es modifiqui la llei
 • Donat que els PEDAGOGS/PEDAGOGUES som especialistes en avaluació dels processos educatius és de lògica que el COPEC pugui formar part del Consell Superior d’Avaluació, important per tenir el pols de l’educació i avançar-se als esdeveniments de la societat.

Per la seva banda Antoni Navio, vicepresident del COPEC, va fer una contundent defensa de la formació acadèmica i dels competències del PEDAGOG/A, a partir dels Plans d’Estudi de la UB, UAB, URV i UDG, afirmant que:  "totes les reivindicacions del COPEC estan sustentades pels Plans d’estudis de les 4 universitats catalanes ja que el el COPEC ha estat sempre sensible a la col·laboració amb les universitats catalanes de les que, actualment, n’és el referent professional.  És així com a la vista de l’anàlisi aportat, podem afirmar que els/les titulats en Pedagogia estan especialitzats i orientats a les següents activitats professionals l’educació formal i no formal:

 • Assessorament pedagògic.
 • Direcció de centres educatius
 • Coordinació de centres, programes i persones en entorns educatius.
 • Orientació i acompanyament a persones i professionals en àmbits educatius.
 • Formació de formadores i formadors.
 • Avaluació de persones, processos, programes, institucions en totes les seves finalitats (diagnosticar, refermar aprenentatge i resultats esperats i no esperats, promoure la transferència i verificar l’impacte).
 • Planificació educativa (plans, programes i projectes).
 • Promoure la innovació des de la recerca educativa."
També acompanyant a la presidenta, Rosa Rodríguez, secretària de la Junta de Govern, va presentar l’apartat de La veu del COPEC en el Sistema Educatiu, amb un centenar de Comunicacions, Manifestos, Cartes i Demandes al Departament d’Educació des de la creació del Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya l’any 2002 fins al gener del 2024: "el COPEC ha estat insistent i coherent amb la seva defensa del PEDAGOG/A i del PSICOPEDAGOG/A dins del Sistema Educatiu, com així ho demostra aquesta relació de documents creats a partir de la participació de col·legiats/des experts/tes en l’àmbit escolar."

La Consellera Anna Simó, va assumir en primera persona el fet que no estiguéssim en la Comissió d’Educació com va comentar "ha estat un acord parlamentari i va caldre consensuar la seva composició, des dels grups parlamentaris que van prioritzar professionals del dia a dia en les aules" i es va comprometre a donar veu al COPEC, perquè comparteix la necessitat que els PEDAGOGS/GUES augmentin la seva presència al Sistema Educatiu per donar suport, acompanyament i assessorament als equips docents, als alumnes, a les famílies i a les direccions dels Centres: "Comptem amb el COPEC en col·laboracions més estructurades, com ara el Decret de Secundària al que ja vau fer aportacions, però que falta molt per fer, en temes de Sexualitat Afectiva o com el Decàleg sobre el mòbils que heu elaborat recentment."

Data de publicació: 19/1/2024