Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com Directori de professionals

INICI > Serveis col·legials > Directori de professionals

anterior

FORMAR PART DEL DIRECTORI

Per formar part del Directori professional d´especialitats pedagògiques i psicopedagògiques del COPEC, és necessari:

 

- Ser col·legiat/da

- Sol·licitar l´alta per mitjà del formulari de sol·licitud

 

Les dades visibles al Directori, seran:

- Nom col·legiat/da

- Nom organització (centre, gabinet, consultoria, entitat, centre...)

- Dades contacte

- Serveis i especialitats

- Horari d´atenció

- Data alta - Data modificació

 

Les sol·licituds rebudes seran validades pel COPEC. Si no indiqueu el contrari, la vostra fitxa col·legial serà actualitzada amb les dades professionals que faciliteu en el formulari.FORMULARI DE SOL·LICITUD

* camps obligatoris

* DNI/NIE
* Núm. col·legiat/da
* Nom
* Cognoms
Càrrec
* Organització
* NIF organització
* Responsable org.
* DNI/NIE responsable
* Càrrec responsable
* Adreça
* Municipi
altres:
Adreça (2)
Municipi (2)
altres:
* Telèfon (1)
Telèfon (2)
* Correu
Web
Facebook
Twitter
Linkedin
Instagram

Especialitat(s)

 

 

 

altres:

Serveis
Horari d'atenció
 He llegit i accepto la política de privacitat del COPEC.

En/na , amb DNI/NIE , manifesta la veracitat de les dades de la sol·licitud i sol·licita la incorporació de l’organització al DIRECTORI PROFESSIONAL D’ESPECIALITATS PEDAGÒGIQUES I PSICOPEDAGÒGIQUES del COPEC i es compromet, si el Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya li ho demana, a presentar qualsevol documentació que ho acrediti.

Data


TRACTAMENT DADES PERSONALS PER PART DEL COL·LEGI OFICIAL DE PEDAGOGIA DE CATALUNYA

De conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) i demés normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals, l’informem que les dades aportades en aquesta sol·licitud, seran tractades pel COL·LEGI OFICIAL DE PEDAGOGIA DE CATALUNYA, amb la finalitat de donar curs a la sol·licitud. Consultar la Política de Privacitat.

Així mateix, l’informem que té dret a sol·licitar l’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i la limitació i oposició al seu tractament dirigint-se al COL·LEGI OFICIAL DE PEDAGOGIA DE CATALUNYA, amb domicili a Av. Mistral, 20 bis, entresòl, 2a., 08015 Barcelona, (Barcelona) o enviant un correu electrònic a proteccio.dades@pedagogs.cat junt amb una fotocòpia del seu DNI o document anàleg en dret, indicant el tipus de dret que vol exercir.

Té igualment dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del mateix. També té dret a presentar una reclamació, si considera que el tractament de dades personals no s'ajusta a la normativa vigent, davant l'Autoritat de control (www.apdcat.gencat.cat).

Acceptant i enviat la sol·licitud declara estar informat/da i atorgar el seu consentiment per al tractament esmentat al Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya.


Llegit i conforme,
En/na  amb DNI/NIE
Data

* resultat de l’operació
resultat de l’operació