Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com VI Premi d’Assaig Pedagògic Frederic Company i Franquesa | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI > Generació coneixement > Premis COPEC

VI Premi d’Assaig Pedagògic Frederic Company i Franquesa

  

BASES VI PREMI D’ASSAIG PEDAGÒGIC FREDERIC COMPANY I FRANQUESA

 

 

“L'EVOLUCIÓ PROFESSIONAL DE LA PEDAGOGIA:

els col·legis professionals, motors de consolidació i reconeixement social”

 

 

 

OBJECTE DEL PREMI:

 

 

El Col·legi de Pedagogs de Catalunya amb motiu de la celebració del seu X ANIVERSARI, convoca el VI Premi d’Assaig Pedagògic Frederic Company i Franquesa, sota el títol: “L'EVOLUCIÓ PROFESSIONAL DE LA PEDAGOGIA: els col·legis professionals, motors de consolidació i reconeixement social”

 

Des de la passada edició, el PREMI D’ASSAIG PEDAGÒGIC DEL COPEC, passà a anomenar-se:Premi d’Assaig Pedagògic Frederic Company i Franquesa, en homenatge i memòria del que fou un gran pedagog amb visió europeista i gran dedicació i implicació en pro de la pedagogia.

 

La finalitat del Premi d’Assaig Pedagògic Frederic Company i Franquesa, és el foment i la difusió de treballs de caràcter pedagògic que contribueixin a donar a conèixer, difondre, potenciar i aprofundir en la reflexió i anàlisi al voltant de l’exercici professional de la Pedagogia i les seves àrees de coneixement.

 

En aquesta sisena edició, el Premi d’Assaig Pedagògic Frederic Company i Franquesa tindrà com a referència, d’una banda, l’evolució de la professió pedagògica dels últims 10 anys i la necessitat de seguir consolidant espais pedagògics, més enllà del marc escolar,  entre les diferents formes d’abordar el fet educatiu com a motor per a promoure el canvi en els diferents processos en què estan immerses persones, grups, comunitats i institucions. I, d’altra, els col·legis professionals, com a plataformes per difondre els àmbits d’intervenció de la pedagogia i les seves funcions, i com a garantia davant la ciutadania d’un exercici professional de la pedagogia rigorós, ètic i de qualitat.

 

 

 

PARTICIPANTS:

 

És una convocatòria oberta a la participació de tots/es els/les pedagogs/gues i psicopedagogs/gues, titulats i estudiants, col·legiats i no col·legiats, tant en l’àmbit de Catalunya, com de l’Estat Espanyol, i de les entitats membres de la Federació Europea de Professionals de la Pedagogia.

 

Els/les participants que no estiguin col·legiats/des en un Col·legi de Pedagogs, hauran d’aportar fotocòpia del títol acreditatiu. En el cas d’estudiants, hauran d'aportar la fotocòpia de l’expedient acadèmic.

 

 

CARACTERÍSTIQUES DELS TREBALLS:

 

-          Els treballs que es presentin seran en la modalitat d’Assaig Pedagògic.

-          L’extensió màxima de 10 fulls i mínima de 5 fulls.

-          Format DIN A4 a doble espai. Lletra Arial 12.

-          Ha de constar d’una reflexió aprofundida sobre alguna temàtica específica relacionada amb l’objecte de la convocatòria i d’actualitat per a la Pedagogia i alguns dels seus escenaris i/o àmbits d’intervenció.

-          Els treballs han de ser absolutament originals, inèdits i escrits en llengua catalana o en llengua castellana.

 

 

PRESENTACIÓ TREBALLS:

 

Els treballs es lliuraran per correu electrònic a la següent adreça: premi@pedagogs.cat, indicant:

-          En l’assumpte: el Pseudònim i el Títol del Treball

-          En l’interior del missatge:

o        Nom i cognoms, adreça postal, correu electrònic i el telèfon del de/la autor/a o autors/res.

o        Si s’és estudiant o titulat/da de pedagogia o de psicopedagogia.

o        Si s’és col·legiat/da o estudiant associat/da, indicar el Col·legi i les dades de contactes. Així com el número de col·legiat/da.

o        Si no s’és col·legiat/da o estudiant associat/da, adjuntar escanejada la titulació acreditativa, i en el cas dels estudiants l’expedient acadèmic.

 

 

TERMINI DE PRESENTACIÓ:

 

Dia 31 de maig de 2012

 

 

DOTACIÓ DEL PREMI:

 

-          El premi consistirà en una Placa distintiva i 1.000 € de dotació econòmica.

-          Es preveu una Menció Especial del COPEC per als segons classificats, sense dotació econòmica.

 

 

CRITERIS DE VALORACIÓ:

 

-          Contribució al corpus de coneixement pedagògic

-          Originalitat i innovació en el tema desenvolupat

-          Consolidació de l’espai professional

-          Coherència en el desenvolupament del treball

-          Claredat i correcció en l’exposició i presentació

 

 

JURAT I RESOLUCIÓ:

 

-          El Jurat estarà format per membres de la Junta de Govern i del Consell Social, del Col·legi de Pedagogs de Catalunya.

-          El Jurat podrà declarar desert el Premi.

-          El Jurat podrà atorgar el premi de manera compartida a més d’un treball.

-          La decisió del jurat serà inapel·lable.

 

 

PUBLICACIÓ DELS TREBALLS:

 

La participació en aquesta convocatòria comporta la cessió dels drets dels treballs al Col·legi de Pedagogs de Catalunya, qui es reservarà el dret de publicar-los.

El/els treball/s premiat/s, seran publicats a la Revista Eix del Col·legi de Pedagogs de Catalunya i la pàgina web www.pedagogs.cat.

 

 

CONTACTE: 

 

Virgínia Sanuy

Col·legi de Pedagogs de Catalunya

VI Premi d’Assaig Pedagògic Frederic Company i Franquesa

premi@pedagogs.cat

Tel. 932177799

 

La participació en el Premi d’Assaig Pedagògic Frederic Company i Franquesa, comporta l’acceptació d’aquestes Bases.

 

Descarregar Bases >>>

 

 

Barcelona, 21 d’abril de 2012

Data de publicació: 23/4/2012