Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com FÒRUM NÚM. 54 - ENTREVISTA A ROSA RODRIGUEZ PRESIDENTA DEL COPEC | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI > El COPEC > Comunicació > Premsa

FÒRUM NÚM. 54 - ENTREVISTA A ROSA RODRIGUEZ PRESIDENTA DEL COPEC

Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya >  > FÒRUM NÚM. 54 - ENTREVISTA A ROSA RODRIGUEZ PRESIDENTA DEL COPEC

FÒRUM Revista d’Organització i Gestió Educativa, núm. 54 - gener 2021, pàgina 34-38

"Entrevista a Rosa Rodríguez Gascons, presidenta del COPEC"

Aleix Barrera-Corominas i Anna Díaz-Vicario

"L’espai professional natural del pedagog o pedagoga és l’escola. Hi desenvolupa la tasca d’acompanyar i conduir l’infant i l’adolescent en el seu creixement intel·lectual, emocional, maduratiu..." "És indiscutible que els professionals de la pedagogia disposen de les competències professionals i personals per intervenir en tres àmbits estretament interrelacionats: el personal, l’institucional i el social" "En el context actual pensem que és necessària la incorporació del pedagog o pedagoga en totes les etapes"

"Aquesta reivindicació continua viva, com ho demostren les esmenes que com a Consell de Col·legis de Pedagogia hem fet a la LOMLOE, per posar-ne un exemple. Hi demanem: en primer lloc, la creació d’un cos d’orientació educativa amb les titulacions que ja estan regulades, ens referim a Pedagogia (llicenciats i graduats) i Psicopedagogia (llicenciats); en segon lloc, la incorporació de l’orientació educativa a l’etapa d’educació primària, amb les titulacions anteriors; en tercer lloc, la dotació d’un nombre més grans de professionals de la pedagogia i la psicopedagogia al cos d’orientació; i en quart lloc, la incorporació de la llicenciatura i el grau de Pedagogia al cos d’especialistes en pedagogia terapèutica."

"Una comparativa dels programes de formació universitària de llicenciatures i graus de l’àmbit educatiu ens pot donar la clau per entendre la diferència de preparació dels uns i dels altres per intervenir en el context propi d’una escola. Fa un any es va fer la presentació d’aquesta demanda per part d’Educació Social. Com a Col·legi Oficial de Pedagogia vam emetre el comunicat «Valoració manifest incorporació educador/a social a l’escola» on dèiem que les funcions que apuntaven eren desenvolupades per professionals de la pedagogia i la psicopedagogia en els departaments d’orientació i EAP..."

"Entrevista a Rosa Rodríguez Gascons, presidenta del COPEC"

Data de publicació: 16/3/2021