Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com COPEC: MISSIÓ - VISIÓ - VALORS | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI > El COPEC > Documents normatius > Missió - Visió - Valors

COPEC: MISSIÓ - VISIÓ - VALORS

Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya >  > COPEC: MISSIÓ - VISIÓ - VALORS

MISSIÓ - VISIÓ - VALORS

COL·LEGI OFICIAL DE PEDAGOGIA DE CATALUNYA

PRESENTACIÓ

LLEI DE CREACIÓ [1]

El Ple del Parlament [2], en sessió tinguda el dia 7 de novembre de 2001, ha debatut el Dictamen de la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana referent al Projecte de llei de creació del Col·legi de Pedagogs i Pedagogues de Catalunya (200-00037/06). El Ple del Parlament, en virtut del que estableix l’article 33.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, i d’acord amb l’article 103.3 del Reglament del Parlament, ha aprovat la Llei 14/2001 de creació del Col·legi de Pedagogs de Catalunya

ASSEMBLEA CONSTITUENT

El 14 de juny del 2002 en l’Auditori de la Pedrera de Barcelona es feia l’Assemblea constituent, s’aprovaven els ESTATUTS[3] i es proclamava la I Junta de Govern amb el Dr. Josep Riera com a I president (2002-2006). Així ho recordava el II president, Sr. Josep Maria Elias (2006-2014), en el 10è aniversari “Ja tenim llei (...), ara cal dissenyar estatuts, constituir la Junta de Govern i convocar l’Assemblea, que es produeix en un inoblidable 14 de juny de 2002 a la Pedrera” (Revista EIX, núm. 6).

Com deia el primer president Dr. Jordi Riera i Romaní, “el Col·legi ens ha obert les portes a un camí de reconeixement, consolidació i participació en els diferents fòrums professionals on els pedagogs i psicopedagogs hem de ser presents perquè tenim molt a dir i molt a aportar” (Revista Eix, nº 0).

Així es materialitzava una demanda sostinguda en el temps per l’Associació Catalana de Pedagogs de Catalunya. Ara mirant enrere, ens sentim orgullosos perquè el nostre col·lectiu, amb constància, voluntat, fermesa i convicció va fer història i va aconseguir ser el primer Col·legi de Pedagogs de Catalunya i d’Espanya, actualment amb la modificació del nom en l’Assemblea del 2020[4]Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya.

Mirant el camí recorregut i davant el proper 20è  aniversari de la creació del COPEC, la Junta actual, recollint el testimoni dels que ens ha precedit, vol redefinir i actualitzar les finalitats que venen marcades en els seus Estatus a partir de visibilitzar els valors que sustenten les bones pràctiques no només del Col·legi sinó també dels Pedagogs/gues i Psicopedagogs/gues, motiu de ser del COPEC.

És així com a partir de la reflexió i debat en el sí de la Junta de Govern, es defineix la MISSIÓ, VISIÓ i VALORS del COPEC que sempre han estat presents però ara, a més amb el 20è aniversari, es volen explicitar i donar-li màxima visibilitat.

LA MISSIÓ

  • Legitimar, representar i defensar la dignitat dels/de les pedagogs/gues i psicopedagogs/gues, davant les institucions, els altres professionals i la societat tota.
  • Promoure i ordenar la professió pedagògica en el marc social/comunitari, escolar/acadèmic i de les organitzacions/empreses, vetllant per l’ètica en l’exercici de llurs funcions.

LA VISIÓ

  • És l’única corporació legitimada per representar als pedagogs/gues i psicopedagogs/gues, sent el seu referent professional. 
  • Posa en valor els professionals de la pedagogia, com garants de l’acompanyament en els processos educatius al llarg i ample de la vida, de les persones i la comunitat, tenint en compte l’evolució de la societat i llurs necessitats.

ELS VALORS

  • FONAMENTALS: Educació i aprenentatge, Benestar, Amor i Afecte
  • ESTRUCTURALS: Respecte, Justícia, Llibertat, Transformació
  • CONJUNTURALS: Reconeixement, Activisme Pedagògic

JUNTA DE GOVERN
24 de gener de 2022
Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

[1] Llei 14/2001, de 14 de novembre, de creació del Col·legi de Pedagogs de Catalunya
[2] Tram. 200-00037/06 - Aprovació: Ple del Parlament Sessió núm. 44, 07.11.2001, DSPC-P 68
[3] RESOLUCIÓ JUS/1664/2010, s’inscriuen els Estatuts del Col·legi de Pedagogs de Catalunya. (DOGC Núm. 5639 – 31.5.2010)
[4] RESOLUCIÓ JUS/2899/2020, de modificació dels Estatuts del Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya (DOGC Núm. 8276 - 20.11.2020

[+] MISSIÓ - VISIÓ - VALORS

Data de publicació: 1/2/2022