Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com V Premi d´Assaig Pedagògic Frederic Company i Franquesa | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI > Generació coneixement > Premis COPEC

V Premi d'Assaig Pedagògic Frederic Company i Franquesa

  

V PREMI D’ASSAIG PEDAGÒGIC

FREDERIC COMPANY I FRANQUESA

BASES

 

OBJECTE DEL PREMI:

 

El Col·legi de Pedagogs de Catalunya amb motiu de la celebració de la V Jornada del Col·legi de Pedagogs Catalunya, convoca el V Premi d’Assaig Pedagògic, sota el títol: LA PROFESSIÓ DE LA PEDAGOGIA EN UN MÓN GLOBALITZAT - Les competències, un element clau i una oportunitat per a la professió".

 

A partir d’aquesta edició, el PREMI D’ASSAIG PEDAGÒGIC DEL COPEC, passa a nomenar-se: PREMI D’ASSAIG PEDAGÒGIC FREDERIC COMPANY I FRANQUESA, en homenatge i memòria del que fou un gran pedagog amb visió europeista i gran dedicació i implicació en pro de la pedagogia.

 

La finalitat del Premi d’Assaig Pedagògic Frederic Company i Franquesa, és el foment i la difusió de treballs de caràcter pedagògic que contribueixin a donar a conèixer, difondre, potenciar i aprofundir  en la reflexió i anàlisi al voltant de l’exercici professional de la Pedagogia i les seves àrees de coneixement.

 

En aquesta cinquena edició, el Premi d’Assaig Pedagògic tindrà com a referència, d’una banda, la globalització i la pedagogia i la necessitat de crear espais pedagògics més enllà de les fronteres i vincles entre les diferents formes d’abordar el fet educatiu com a motor per a promoure el canvi. I, d’altra, les competències, tant les acadèmiques que amb la convergència europea d’educació superior han pres rellevància, com les professionals com a valor afegit en el desenvolupament de la professió pedagògica.  

 

PARTICIPANTS:

 

És una convocatòria oberta a la participació de tots/es els/les pedagogs/gues i psicopedagogs/gues, titulats i estudiants, col·legiats i no col·legiats, tant en l’àmbit de Catalunya, com de l’Estat Espanyol, i de les entitats membres de la Federació Europea de Professionals de la Pedagogia. 

 

Els/les participants que no estiguin col·legiats/des en un Col·legi de Pedagogs, hauran d’aportar fotocòpia del títol acreditatiu. En el cas d’estudiants, hauran d'aportar la fotocòpia de l’expedient acadèmic.

 

CARACTERÍSTIQUES DELS TREBALLS: 

 • Els treballs que es presentin seran en la modalitat d’Assaig Pedagògic.
 • L’extensió màxima: cinc fulls din-A4 a doble espai. Lletra Arial 12.
 • Ha de constar d’una reflexió aprofundida sobre alguna temàtica específica relacionada amb l’objecte de la convocatòria i d’actualitat per a la Pedagogia i alguns dels seus escenaris i/o àmbits d’intervenció.
 • Els treballs han de ser absolutament originals, inèdits i escrits en llengua catalana o en llengua castellana.

PRESENTACIÓ TREBALLS:

 • Els treballs es lliuraran per correu electrònic a la següent adreça: premi@pedagogs.cat, indicant:
 • En l’assumpte: el Pseudònim i el Títol del Treball
 • En l’interior del missatge:
  • Nom i cognoms, adreça postal, correu electrònic i el telèfon del de/la autor/a o autors/res.
  • Si s’és estudiant o titulat/da de pedagogia o de psicopedagogia.
  • Si s’és col·legiat/da o estudiant associat/da, indicar el Col·legi i les dades de contactes. Així com el número de col·legiat/da.
  • Si no s’és col·legiat/da o estudiant associat/da, adjuntar escanejada la titulació acreditativa, i en el cas dels estudiants l’expedient acadèmic.

 TERMINI DE PRESENTACIÓ:

 Dia 30 d’octubre de 2009

  

DOTACIÓ DEL PREMI: 

 • El premi consistirà en una Placa distintiva i 600 € de dotació econòmica.
 • Es preveu una Menció Especial del COPEC per als segons classificats, sense dotació econòmica. 
CRITERIS DE VALORACIÓ:
 • Contribució al corpus de coneixement pedagògic
 • Originalitat i innovació en el tema desenvolupat
 • Consolidació de l’espai professional
 • Coherència en el desenvolupament del treball
 • Claredat i correcció en l’exposició i presentació
JURAT I RESOLUCIÓ:
 • El Jurat estarà format per membres de la Junta de Govern i del Consell Social, del Col·legi de Pedagogs de Catalunya.
 • El Jurat podrà declarar desert el Premi.
 • El Jurat podrà atorgar el premi de manera compartida a més d’un treball.
 • La decisió del jurat serà inapel·lable.

PUBLICACIÓ DEL TREBALL PREMIAT:

 

El/els treball/s premiat/s, seran publicats a la Revista Eix del Col·legi de Pedagogs de Catalunya i la pàgina web www.pedagogs.cat.

 

CONTACTE:

 

Virgínia Sanuy

Col·legi de Pedagogs de Catalunya

V Premi d’Assaig Pedagògic Frederic Company i Franquesa

premi@pedagogs.cat

Tel. 932177799

 

La participació en el Premi d’Assaig Pedagògic Frederic Company i Franquesa, comporta l’acceptació d’aquestes Bases.

 

Descarregar Bases>>>


Data de publicació: 30/11/2009