Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya
* camps obligatoris
* Col·legiat/da
si    no   
DNI

Núm col·legiat/da

* Nom

* Cognoms

* Telèfon
* Correu
* Tipus d'ajut que sol·licites

caràcters disponibles
* Motiu sol·licitud (explica'ns breument quina és la teva situació)

caràcters disponibles

* Recorda enviar la documentació acreditativa corresponent a: secretaria@pedagogs.cat.


En/na , amb DNI/NIE , manifesta que els motius expressats en la sol·licitud s’ajusten a la realitat i es compromet, si el Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya li ho demana, a presentar qualsevol documentació que ho acrediti.


TRACTAMENT DADES PERSONALS PER PART DEL COL·LEGI OFICIAL DE PEDAGOGIA DE CATALUNYA


De conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) i demés normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals, l’informem que les dades aportades en aquesta sol·licitud, seran tractades pel COL·LEGI OFICIAL DE PEDAGOGIA DE CATALUNYA, amb la finalitat de donar curs a la sol·licitud. Consultar la Política de Privacitat.


Així mateix, l’informem que té dret a sol·licitar l’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i la limitació i oposició al seu tractament dirigint-se al COL·LEGI OFICIAL DE PEDAGOGIA DE CATALUNYA, amb domicili a Av. Mistral, 20 bis, entresòl, 2a., 08015 Barcelona, (Barcelona) o enviant un correu electrònic a proteccio.dades@pedagogs.cat junt amb una fotocòpia del seu DNI o document anàleg en dret, indicant el tipus de dret que vol exercir. Té igualment dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del mateix. També té dret a presentar una reclamació, si considera que el tractament de dades personals no s'ajusta a la normativa vigent, davant l'Autoritat de control (www.apdcat.gencat.cat).


A l'haver acceptat i enviat la sol·licitud declara estar informat/da i atorgar el seu consentiment per al tractament esmentat al Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya.


Llegit i conforme,
En/na , amb DNI/NIE ,
Data .


 He llegit i accepto la política de privacitat del COPEC.
* resultat de l’operació
resultat de l’operació